Onze missie

Verduurzamen van woningen kan sneller. Door snel en objectief de effecten van verduurzaming op waarde-ontwikkeling, energie en woonlasten te combineren, kan een huiseigenaar sneller beslissen. Door samen kennis en behoeften met elkaar uit te wisselen, kunnen vraag en aanbod en (duurzame) innovaties elkaar sneller vinden. Kennis uitwisselen is kennis vermeerderen. We bewerkstelligen dit door de huiseigenaar en marktpartijen te verbinden in het uitwisselen van informatie en kennis rondom verschillende waardethema’s van de woning.

Onze visie

We willen een platform bieden voor huiseigenaren om zelf beschikbare gegevens van hun woning te combineren in voor hen nuttige overzichten en indices. Met als doel huiseigenaren overzicht, inzicht en grip te geven op verschillende (duurzame) woningwaarden en de ontwikkeling daarvan in relatie tot anderen.

SNN & private equity
De ontwikkeling van dit informatie centrisch platform wordt mede mogelijk gemaakt door Innobizzer en de subsidieregeling VIA Organisatie Ontwikkeling welke wordt uitgevoerd door het SNN.